Blokkendozen met bossen en hangende tuinen als nieuwe groene stad

1ecb702d7173a3ca9420f166027cd216_medium.In 2012 schreef de World Health Organization (WHO) in een lijvig rapport over de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden. Er in werd gesteld, dat luchtverontreiniging de oorzaak was voor tenminste 7 miljoen doden per jaar wereldwijd. Vooral in streken met een warm klimaat of elders op warme dagen bleek de luchtverontreiniging schrikbarende vormen aan te nemen.

Linksboven: hangende tuinen in Singapore.

Van hitte naar smog

Immers, de luchtkwaliteit neemt af in periodes met hoge temperaturen. Dit komt onder andere doordat bij warm weer de wind vaak wegvalt. Verder wordt de lucht met alle daarin zwevende chemische componenten (te) sterk opgewarmd. Deze chemische ‘soep’ verbindt zich vervolgens met de verder nog bijkomende stikstofemissies van onder meer fossiele brandstoffen, waardoor zich een smoglaag zal vormen.

fd799d8d915d0344f8ab19637d81104c_medium.Deze smoglaag zorgt er op zijn beurt weer voor, dat enerzijds mensen met ademhalingsproblemen en/of hart- en vaatziekten problemen hebben met ademhalen, anderzijds dat gezonde mensen een groter risico lopen op het ontwikkelen van allerlei problemen aan de luchtwegen.

Klimaatsverandering en verstedelijking

Wanneer we verder kijken naar de klimaatsverandering, waardoor er over het geheel steeds meer warme dagen zullen voorkomen, dan is het gevaar van schadelijke luchtverontreiniging op onze gezondheid evident. Vooral in de (grote) steden zal dit het geval zijn, omdat er door de volle bebouwing meestal minder wind/doorstroming zal zijn, er veel meer mensen op een kluitje leven en de emissies van onder meer het verkeer er vele malen groter zal zijn dan in een landelijk gebied.

8f30aedd10e07d48f548f715aac7e9de_medium.Daarbij komt ook nog, dat (volgens de Wereld Bank) op dit moment al ongeveer 50-55% van de wereldbevolking in de (grote) steden woont en leeft. Omdat de trek van het platteland naar de steden in vele delen van de wereld nog volop in gang is, verwacht men bij de Verenigde Naties, dat dit percentage in de loop van de volgende decennia nog aanmerkelijk zal stijgen.

Stad van de toekomst: de smart city

Om al die gevaren in de toekomst het hoofd te kunnen bieden, zijn overheden, wetenschappers, planologen, architecten enz. al geruime tijd aan het bedenken hoe het nu anders moet. Maar hoe maak je van een gewone stad een slimme stad, een zogenaamde ‘smart city’? En wat is dat eigenlijk?

832c017e436f872004912a83824193b4_medium.Over het algemeen wordt de term ‘smart city’ gebruikt, wanneer men refereert aan een combinatie van stedelijke innovatie, milieubescherming, duurzaamheid en een strikte samenwerking van overheden, deskundigen en burgers om deze doelen te bereiken. De basis van een stad is immers als een verzameling van netwerken: van mensen, materialen, technologieën, infrastructuur en voorzieningen. Wanneer al deze netwerken zo efficiënt mogelijk op elkaar kunnen worden afgestemd met zo min mogelijk impact op het milieu, maar nog wel met een gezonde economische groei, dan hebben we het concept van een slimme stad van de toekomst bereikt.

Groen urbanisme: de groene of eco-stad

1ec4cd3dca238e7847875b447bfdf1b1_medium.Een slimme stad is overigens altijd een groene stad. Een groene stad biedt namelijk veel voordelen: stadsgroen verbetert bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, dempt geluidsoverlast en biedt verkoeling.

Rechts: daktuinen Utrecht.

De verbouw van voedingsgewassen rond en op de gebouwen (urban farming) maakt een stad ook nog eens meer zelfvoorzienend en duurzaam. Daarnaast heeft een groene omgeving een positief effect op de gezondheid van de inwoners en op de leefbaarheid van de wijken, hetgeen uiteindelijk weer kan bijdragen aan de verdere economische groei van de stad.

00d3bb73c6daa5ae248b2ddcfa6afe4c_medium.Al met al is het ideaalbeeld voor een groene, slimme stad: geen gebruik van fossiele brandstoffen, geen afval (maar hergebruik), geen uitstootgassen.

Rechts: impressie van een toekomstig, groen Parijs.

En dat is vooralsnog een zeer ambitieus, schier onmogelijk lijkend doel. Toch worden er wereldwijd steeds meer (kleine) stappen in die richting gezet.

Groene flats, hangende tuinen en vertikale bossen

In steeds meer steden wereldwijd worden bijvoorbeeld projecten ontwikkeld om ooit die overgang naar een groene stad te kunnen maken. Het zijn voorlopig nog relatief kleine projecten van groengordels, stadsparken, volkstuinen op daken, apartementenblokken vol groen, waar wordt geëxperimenteerd en geleerd hoe men het beste het concept van de groene, milieuvriendelijke stad van de toekomst vorm kan geven, hoe efficiënt men deze kan maken en wat de te behalen voordelen ervan kunnen zijn.

de15dc625d74b5f23c4a649449b1b5ba_medium.Vooral hoge woonblokken, waarin veel groen is aangeplant, worden overal ter wereld volop getest. Zo is er het Bosco Verticale (2014) in Milaan: twee apartementtorens van respectievelijk 111 en 76 meter hoog, waar zo’n 900 bomen uit groeien. De bomen (3-6 meter hoog) helpen de lucht te zuiveren door zuurstof te produceren. Daarnaast dempen ze het stadslawaai en houden ze de torens koel in de zomer en warm in de winter. Architecten werkten nauw samen met onder meer botanisten, om de juiste sterkte van de structuur en de juiste bomen en struiken te vinden voor dit aparte project. Andere voorbeelden zijn al te vinden in onder meer Australië, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Libanon, Singapore en Vietnam. In nog veel meer landen wereldwijd zijn projecten gepland voor de bouw van groene gebouwen, groene stadsdelen of zelfs hele groene steden.

In deze laatste categorie lijkt China de voortrekkersrol op zich te hebben genomen. Het land kampt al jaren met een enorme groei van de stedelijke bevolking door de voortdurende trek van het arme platteland naar de werkgelegenheid in en rond de grote stad. cbce333cabb0778b824af33818555537_medium.De verontreiniging van lucht en water in Chinese steden is al decennia lang bijzonder verontrustend te noemen. Om bij de ontwikkeling van nieuwe steden een andere richting in te slaan, is men in China begonnen met de ontwikkeling van een nieuw, groen stadsdeel in de stad Liuzhou, in de provincie Guangxi, in wat uiteindelijk de eerste geheel groene stad van China moet worden. De bouw ervan startte medio 2017 en is naar verwachting klaar in 2020.

fec5198ce43a5d68a45a7ec67cd8a4ea_medium.Ook in Nederland is men overigens druk bezig met hangende tuinen en ander groen in nieuwe stadsdelen. Zo staan er al projecten op stapel met de bouw van woning- en kantoorblokken + hangende tuinen in Amsterdam-Zuid (2018), een flat + vertikaal bos in Eindhoven (2019) en twee flats + woonbos in Utrecht (2022).

Rechts: vertikaal bos in Eindhoven.

Tot slot: een goed begin is het halve werk?

Nu zijn we met de bouw van enkele flats met uitgroeiende bomen en hangende struiken in een grote stad natuurlijk nog lang niet bij de oplossing van alle problemen op het gebied van verdergaande verstedelijking, klimaatsverandering, luchtverontreiniging, uitputting van aardse grondstoffen enz. enz. enz. Maar een reis begint met een eerste stap, hoe klein die wellicht ook moge zijn. Een begin, elk begin, waarbij serieus wordt gekeken naar en rekening wordt gehouden met een verbetering van gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid met bescherming van het milieu in een stedelijke omgeving, lijkt me daarom prima.

 

ASMAY.

© 2018 Foto's: Asmay, Office.microsoft.com, Pixabay.com.

 

6172f2f3bf2ca38fa5e0873d0d799e70_medium.Zie ook:

Tiny-house-een-nieuwe-trend-in-wonen

Microwoning-om-te-leven-midden-in-de-grote-stad

Containerhuis-slim-recyclen-of-snelle-woonoplossing

Dag-van-de-Architectuur-3e-zaterdag-in-juni

Robots-nieuwe-therapie-tegen-eenzaamheid?

6919778e211dbd492f21d3691223956d_medium.Of lees verder via:

https://tallsay.com/asmay of

https://asmay.wordpress.com/ of

https://tallsay.com/asmaysrecepten of

https://asmaysrecepten.wordpress.com/

 

130

10 Reacties

Asmay

Thursday, February 21, 2019 Reply

Uiteraard! Het lijkt mij ook wel wat om in zo'n groen gebouw te wonen.

Robin93

Thursday, February 21, 2019 Reply

En dan natuurlijk wel met zonnepanelen, windmolenparken of andere alternatieve energiebronnen neem ik aan? Ik vind het wel mooi, zo'n groen begroeide flat.

ZiaRia

Thursday, February 21, 2019 Reply

Wat een interessante ontwikkelingen op dit gebied! Leuk artikel en graag gelezen.

Yneke

Thursday, February 21, 2019 Reply

Wat een prachtig artikel, mooi onderwerp, kan zo genieten van zulke ontwikkelingen. Graag gelezen en bekeken.

Chrisrik

Thursday, February 21, 2019 Reply

heel interessant artikel Mooi zo'n groen gebouw!!

Asmay

Thursday, February 21, 2019 Reply

Absoluut!

Info

Thursday, February 21, 2019 Reply

Goed artikel! Het zou een goede oplossing kunnen zijn om de luchtkwaliteit in de steden te verbeteren. Veel mensen willen echter tegenwoordig zoveel mogelijk stenen en tegels in hun tuin ten koste van groen. Er zal bij de mens toch een omslag in de denkwijze moeten komen om dit te kunnen verwezenlijken. Bomen worden nog steeds te makkelijk gekapt omdat het gazon te weinig zon krijgt of omdat men last heeft van de takken en bladeren. We moeten de natuur in de stad ook weer wat meer ruimte durven te geven.

Asmay

Thursday, February 21, 2019 Reply

Dank, mooie aanvulling!

Zevenblad

Thursday, February 21, 2019 Reply

Mooi artikel! Ik had zelf ook al wat plaatjes verzameld van groene steden in Azië: Singapore heeft daar inderdaad al het nodige aan gedaan. Het is een goede oplossing voor de luchtvervuiling daar. Ole Scheeren is één van de Europese architecten die hierdoor in Azië bekend geworden zijn. Van China tot Japan en ook in Singapore.

Leonardo

Thursday, February 21, 2019 Reply

interessant artikel. En wie weet hoe het er in de toekomst op deze planeet uitgaat zien

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Name *
Email *
Website